Prejsť na navigáciu

IT Bezpečnosť

Bezpečnosť informačných technológií (IT bezpečnosť) je oblasť zameraná na detekciu a elimináciu rizík resp. hrozieb spojených s využívaním informačných ch technológií.

Úlohou IT bezpečnosti je rýchla a efektívna identifikácia slabých miest systémov a softvérových riešení (aplikácií).

Spoločnosť ComSec ponúka širokú paletu riešení ako napr.:

  • Kryptovanie dát

    Kryptovanie dát

  • Zabezpečená komunikácia (SSL / HTTPS)

    Zabezpečená komunikácia (SSL / HTTPS)

  • Implementácia bezpečnostných prvkov (Firewall, elektronický podpis ...)

    Implementácia bezpečnostných prvkov (Firewall, elektronický podpis ...)