Prejsť na navigáciu

O spoločnosti ComSec a.s.

V súčasnej dobe je pojem kybernetická bezpečnosť asi najčastejšie skloňované slovo v oblasti informačných technológií.

Spoločnosť ComSec pôsobí hlavne v oblasti implementácie riešení a vývoja aplikácií zameraných na IT bezpečnosť.

Našim cieľom je poskytovať klientom vysokú mieru pridanej hodnoty v oblastiach štátnej / verejnej správy alebo súkromného sektora.

  • Digital Right Management

    Digital Right Management

  • Kryptovanie dát

    Kryptovanie dát

  • Implementácia bezpečnostných prvkov

    Implementácia bezpečnostných prvkov